Blog of Dooitze de Jong

Veroordeeld en afgeserveerd

Op 11 augustus schreef Rozemarijn van ‘t Einde dat de ChristenUnie niet groen is, en mensenrechten onvoldoende in acht neemt. Ik sluit mij aan bij de reactie van IJmert Muilwijk (12 augustus), waarvoor dank. Wat in de reactie nog onderbelicht blijft, is de oproep aan de ChristenUnie om te ‘breken met het oude en Jezus te volgen op de weg naar het leven’. De oproep aan de partij impliceert dat klimaatneutraliteit in 2030 een (essentieel) onderdeel is van bekering en navolging van Jezus. De oproep wordt niet geformuleerd als een mening, maar klimaatactie wordt onbetwistbaar de manier om Jezus na te volgen. Het is een scherpe uitspraak die niet verder (theologisch) wordt onderbouwd, terwijl het gaat om de kern van het evangelie: bekering van het oude leven en de navolging van Jezus in het nieuwe leven dat Hij ons geeft. Daarin schuilt het risico dat mensen die een andere invulling geven aan de zorg voor de schepping worden afgeserveerd en veroordeeld, zelfs als zij, zoals Muilwijk het verwoordde ‘aan dezelfde kant’ staan. Het is beter mensen te overtuigen om meer te doen door hen aan te moedigen dan veroordeling de boventoon te laten voeren.

Deze ingezonden brief verscheen in het Nederlands Dagblad op 17 augustus 2023

Leave a Reply

© 2024 Blog of Dooitze de Jong

Theme by Anders Norén